Main menu

jastrebŽivotinjski svijet na ovom području (Rašcane i kontinentalni dio planine Biokovo) je dosta raznolik budući da su prisutne životinje iz mediteranskog i alpskog podneblja. Od ptica grabljivica ovdje se mogu pronaci suri orao (Aquila chrysaetos), koji nastanjava predjele oko sv. Roka i može ga se vidjeti kako u ranim jutarnjim satima kruži oko planinskih vrhunaca.Jastreb kokošar (Accipiter gentilis), poznati šumski lovac, može se uočiti isključivo u rano proljeće, u razdoblju parenja, kada parovi kruže zajedno, inače je teško uočljiv jer pljen vreba najčešće u niskom letu iznad krošanja stabala.Tu su također prisutni kobac ptičar (Accipiter nisus),umanjena verzija jastreba kokošara, te možda najljepša ptica grabljivica sivi sokol (Falco peregrinus), koji se može vidjeti na otvorenim predjelima planinskih prevoja i čuti njegovo karakteristično glasanje u ranu zoru.U dolini, blizu ljudskih nastambi, može se uočiti vjetruška kliktavka (Falco tinnunculus). Prisutni su i divlji golub (Columba livia), i jarebica kamenjarka (Alectoris graeca) iako je njen broj u opadanju zbog sve manjeg razvoja poljoprivrede i stočarstva.Od gmazova, poznatiji na ovom području su, poskok (Vipera ammodytes), te riđovka (Vipera berus). Poskok je češci na kamenim neobrađenim terenima dok je ridovka sklonija nižim, ravnijim i poljoprivrednim površinama.Također se može pronaci i veliki zelembać (Lacerta trilineata). Od sisavaca, u posljenje vrijeme, je značajan porast broja vukova (Canis lupus),u znatnom broju, na planinskom području, prisutne su i divokoze (Rupicarpa rupicanea), u posljednje vrijeme uočeni su i tragovi mrkog medvjeda (Ursus arctos). Na nižim područjima dominiraju lisica (Vulpes vulpes), kuna zlatica (Mentes martes), lasica (Mustela nivalis), te zec (Lepus europaeus Pall).Sudeći po pričama starijih stanovnika ovog područja broj većine ovih životinja je u opadanju, što nije vezano uz lov, već uzroke treba tražiti u smanjenju poljoprivrednih površina te stočarstva.Ovdje su navedene samo neke od krupnjijih životinja, a ostali životnjski svijet je bogat, raznolik i nedovoljno istražen.

View the embedded image gallery online at:
http://rascane.hr/fauna#sigProGalleria9d043599c7