Main menu

ruzaBiljni svijet ovog područja je vrlo bogat naročito na planinskom području. Do nadmorske visine od cca 500 m dominatna je grabova šuma sa ponešto jasena, na visinama od 500 do 900 m raste crni grab i jasen, a na većoj nadmorskoj visini su područja bukove a zatim i jelove šume.Od svih biljnih vrsta možda je najzanimljivija biokovska jela (Abies biokovoensis) koja je endemska vrsta i jedina četinjaca na ovim prostorima koja se obnavlja iz panja. Takav način obnavljanja rezultira time da imamo velika stabla sa debelom osnovicom iz koje raste, paralelno, više vrhova. Preko 70 % ukupnih stabala biokovske jele nalaze se na jugoistočnom dijelu Biokova. Vrtača Velika Budina najveća je oaza jelove šume na cijelom Biokovu. Posljednjih godina je većina prostora jugoistočnog Biokova rijetko posjećena jer su najljepša područja dostupna samo uskim planinskim stazama koje su na pojedinim mjestima i vrlo teško prohodne. Iako je ovaj prostor godinama bio sastavni dio života stanovnika Rašcana danas je to carstvo nedirnute prirode, možda jedno od posljednjih takvih oaza na ovom području, a i šire.Također je zastupljena tisa - tisovina (Taxus baccata L.) i bukva (Tagus silvatica). Na ovom djelu Biokova bukove šume su izuzetno guste a na nekim mjestima i teško prohodne. Interesantno je spomenuti vrtaču Stopanj dolac (1262 m), koja sa svojim dimenzijama (promjer na dnu oko 200 m, dubina 300 m sa promjerom vrha oko 1000 m) predstavlja najveću i najljepšu vrtaču na cijelom Biokovu.U jugoistočnom dijelu je gusta jelova šuma, od zimzelenih vrsta u vrtači rastu još i crni bor, a od listopadnih bukva, jasen, javor, kljen, mukinja i desetke drugih biljaka.U nižim područjima Biokova i u samim Rašcanima rastu još jasen, grab, hrast i klen (kljen). Od ljekovitih i aromatičnih vrsta bilja rastu kadulja (Salvia officinalis L.), vrijes (Erica carnea), ružmarin, zova i brojne ostale biljke.Od poljoprivrednih kultura uspjeva vinova loza, maslina (posljednjih godina intenzivnije se sadi), krumpir i ostalo povrće. Veću komercjalizaciju poljoprivrede uglavnom sprečava rascjepkanost parcela i nedostatak vode za navodnjavanje poljoprivrednih površina iako je, po nekim istraživanjima, tok podzemnih voda vrlo intenzivan.

View the embedded image gallery online at:
http://rascane.hr/flora#sigProGalleriaeae9ee7451